Rok Kategória
Publikácia
2021 D1 CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VARGOVÁ, Blažena - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2028. 7 s.
2021 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie : Patentový spis č. 288896. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000. 4 s.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content