Rok Kategória
Publikácia
2019 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - DANKO, Ján - PETROVOVÁ, Eva. Biocementový systém na regeneráciu defektov chrupky. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2046.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content