Rok Kategória
Publikácia
2019 BEF CIBEREJ, Juraj. Hodnotenie trofejovej kvality raticovej zveri za poľovnícke sezóny 2009/10 až 2018/19 v okrese Trebišov : [Evaluation on trophy quality game for hunting season to hoofed 2009/10 end 2018/19 in Trebišov district] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 96-98.
2019 BEF LAZÁR, Peter - CIBEREJ, Juraj. Negatívny vplyv niektorých poľovníckych praktík na kvalitu zveriny : [Negative influence of some hunting practice on venison quality] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 104-107.
2019 BEF CIBEREJ, Juraj. Výber kvality Poľovníckeho ochranného spolku (POS) v Trebišove : [The selection of the Chronicles of the hunting grounds of the protective society (POS) in Trebisov] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 108-111.
2019 BEF ČURLÍK, Ján - IGLÓDYOVÁ, Adriana. Podkožná a nosohltanová strečkovitosť u raticovej zveri. In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 112-114.
2019 BEF CIBEREJ, Juraj - TOMKO, Martin - CHOVANCOVÁ, Gabriela. Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica) v Tatranskom národnom parku : [Chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) in the High Tatras National Park (TANAP)] In: Sedemdesiat rokov Tatranského národného parku : 1. vyd. Tatranská Lomnica : Štátne lesy Tatranského národného parku, 2019. ISBN 978-80-973295-0-1, s. 136-142.
2019 BEF CIBEREJ, Juraj - IGLÓDYOVÁ, Adriana - TOMKO, Martin. Parazitofauna v populácií jeleňa lesného (Cervus elaphus) v Tatranskom národnom parku (TANAP) a opatrenia na jej tlmenie : [Parazitofauna in population of deer (Cervus elaphus) in the High Tatras (TANAP) and damping] In: Sedemdesiat rokov Tatranského národného parku : 1. vyd. Tatranská Lomnica : Štátne lesy Tatranského národného parku, 2019. ISBN 978-80-973295-0-1, s. 143-145.
2019 BEF MIŇO, Igor - HROMADA, Rudolf - ŠVAJLENKA, Jozef - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - KORIM, Peter. Kvalita životného prostredia v environmentálne zaťažených oblastiach východného Slovenska. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca 2019 : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2019. ISBN 978-80-89738-19-9, online, s. 148-150.
2019 BEF POŠIVÁKOVÁ, Terézia - HROMADA, Rudolf - KORIM, Peter - MIŇO, Igor. Monitoring vybraných kontaminantov vo vodnom zdroji napájania hospodárskych zvierat. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca 2019 : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2019. ISBN 978-80-89738-19-9, online, s. 161-162.
2019 BEF PETRÍKOVÁ, Dominika - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁK, Slavomír - KOŽÁROVÁ, Ivona. Porovnanie účinku humínových kyselín a fermentovaného krmiva na zrecie procesy u brojlerových kurčiat. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca 2019 : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2019. ISBN 978-80-89738-19-9, online, s. 156-160.
2019 BEF SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - KOLENIČOVÁ, Simona - GALDÍKOVÁ, Martina - HOLEČKOVÁ, Beáta. TUNEL assay a jeho využitie pri detekcii apoptických zmien v bunkách in vitro po expozícii insekticídu. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca 2019 : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2019. ISBN 978-80-89738-19-9, online, s. 187-189.
Počet záznamov v databáze: 26
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content