Rok Kategória
Publikácia
2020 BEF SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - PAVOLOVÁ, Henrieta - TAKÁČOVÁ, Daniela - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Hygienická bezpečnosť pitnej vody na farmách zvierat : [Hygiene safety of drinking water use on animal farms] In: Voda a klimatické zmeny : 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 15-18.
2020 BEF PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš - KOZÁKOVÁ, Ľubica - SASÁKOVÁ, Naďa. Účinnosť čistenia odpadovej vody z priemyselnej prevádzky. In: Voda a klimatické zmeny : 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 25-31.
2020 BEF ŽERT, Zdeněk - VALOCKÝ, Igor - LAŠÁK, František - STYKOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, František. Veterinárne aspekty chovu koní Norika muránskeho typu SCHK Dobšiná : [Veterinary aspects of horse breeding of Norik Muránsky type SCHK Dobšiná] In: Norik muránsky : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2204-2, s. 59-62.
2020 BEF AMBROS, Michal - STANKO, Michal - DUDICH, Alexander - STOLLMANN, Andrej - PEŤKO, Branislav. Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Levočských vrchov. In: Spiš : 1. vyd. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2020. ISBN 978-80-85173-36-9, s. 377-393.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content