Rok Kategória
Publikácia
2020 EDI ZBOROVJAN, Martin. Weber, J.: Vladárske čítanie, tr.: Brodňanská, E. - Koželová, A. - Juríková, E. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2019, 288 s.. In: MATEJ, Gogola - ADAM, Mesiarkin - MIROSLAV, Dani. Historia Medicinae Slovaca V. : Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. 1. vyd. 818 01 Bratislava : STIMUL, ISBN 978-80-8127-273-8, s. 198-200.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content