Rok Kategória
Publikácia
2020 BCI NAGYOVÁ, Alena. Základy práva (pre ŠP Hygiena potravín) : [Basics of Law (for Study Programme Food Hygiene)] Rec. Bohuslav Harviľák, Peter Žoldoš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-688-6, 120 s. [5,50AH]
2020 BCI NAGYOVÁ, Alena. Potravinové a krmivové právo : [Food and Feed Law] Rec. Tomáš Mihok, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-700-5, 130 s. [5,95AH]
2020 BCI KORIM, Peter - FEDOROVÁ, Monika - VIŠŇANSKÝ, Martin. Základy práva pre študentov farmácie : [Basics of Law for Pharmacy Students] Rec. Jaroslav Legáth, Tomáš Wolaschka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-693-0, 150 s. [14,4AH] [11,4 AH]
2020 BCI SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Chemistry - a Set of Questions and Answers for the Entrance Exams. Rec. Zuzana Kostecká, Dagmar Heinová. 2. rozš. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-665-7, 116 s. [2,70AH]
2020 BCI SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana. Chémia - súbor otázok a odpovedí k prijímaciemu konaniu. Rec. Tatiana Hrušková, Monika Šuleková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-674-9, 263 s. [5,68AH]
2020 BCI KORIMOVÁ, Jana - KORIM, Peter. Manažérska etika. Rec. Martin Tomko, Iveta Wienerová. 3. prep. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-671-8, 108 s. [5,40AH]
2020 BCI HEINOVÁ, Dagmar - SOBEKOVÁ, Anna - MILKOVIČOVÁ, Mária - ŠIMKOVÁ, Jana - KOSTECKÁ, Zuzana. Návody na praktické cvičenia z biochémie pre študijný program bezpečnosť krmív a potravín. Rec. Jozef Nagy, Judit Süli. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-673-2, 110 s. [3,11AH]
2020 BCI BARTKOVÁ, Valéria. Základy latinskej terminológie (pre kynológov). Rec. Martin Zborovjan, Alexandra Kavečanská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-677-0, 91 s. [4,00AH]
2020 BCI TOROPILA, Michal - LUPTÁKOVÁ, Lenka - HOLEČKOVÁ, Beáta - TOMKO, Martin. Biológia : Súbor otázok a odpovedí na prijímacie skúšky. Rec. Katarína Beňová, Helena Mičková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-666-4, 221 s.
2020 BCI MARETTOVÁ, Elena. Anatómia pre kynológov I : Pohybový aparát. Rec. Ľudovít Lenhardt, Katarína Vdoviaková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-675-6, 88 s. [5,00AH]
Počet záznamov v databáze: 18
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content