Rok Kategória
Publikácia
2020 AFH MOCHNÁČOVÁ, Evelína - HUDECOVÁ, Patrícia - MERTINKOVÁ, Patrícia - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh Ramesh. A new approach in in vitro production of antimicrobial peptides. In: Young Neuroimmunologists. Young Neuroimmunologists: a great hope for our healthy future : 2020 virtual conference of young neurobiologists and PhD students: Proceedings of reviewed abstracts. 1. vyd. Dunajská Lužná : AH05, 2020. ISBN 978-80-973697-1-2, s. 26.
2020 AFH SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - WNUK, Maciej - HOLEČKOVÁ, Beáta - LEWINSKA, Anna. Impact of short-time insecticide exposure at bovine cell cultures in vitro : [Vplyv krátkodobého účinku insekticídu na bovinné bunkové kultúry in vitro] In: Winter School Animal Biotechnology 2020. Animal biotechnology 2020 : proceeding of the winter school, programme and abstracts, February 6th, 2020, Nitra, Slovakia. 1. vyd. Nitra : SPU, 2020. ISBN 978-80-552-2145-8, s. 17.
2020 AFH SUPUKA, Peter - CHRENEK, Peter - BALÁŽI, Andrej - VAŠÍČEK, Jaromír - KREŠÁKOVÁ, Lenka. The process of breeding the national breed of rabbit - Slovak pastel rex : [Proces šľachtenia národného plemena králikov - Slovenský pastelový rex] In: Winter School Animal Biotechnology 2020. Animal biotechnology 2020 : proceeding of the winter school, programme and abstracts, February 6th, 2020, Nitra, Slovakia. 1. vyd. Nitra : SPU, 2020. ISBN 978-80-552-2145-8, s. 50.
2020 AFH KAČÍROVÁ, Jana - WERNER, Šimon - MAĎAR, Marián. Detekcia Streptococcus mutans vo vzorkách zubných biofilmov. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1923.
2020 AFH KAČÍROVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - MAĎAR, Marián. Štúdium orálnych kultivovateľných bakteriálnych populácií u šteniat. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1925.
2020 AFH GANDERÁKOVÁ, Marianna - PROKEŠ, Marián - ONDREJKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš. Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1874.
2020 AFH KOLENIČOVÁ, Simona - HOLEČKOVÁ, Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HALUŠKOVÁ, Jana. Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 2011.
2020 AFH MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - GOLDOVÁ, Mária. Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1911.
2020 AFH MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - URBANČÍKOVÁ, Ingrid - GOMBOŠOVÁ, Katarína - PETRÁŠOVÁ, Miroslava - GOLDOVÁ, Mária. Prevalencia intestinálnych parazitárnych infekcií detí predškolského a školského veku. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1913.
2020 AFH MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - GOLDOVÁ, Mária. Prevalencia črevných parazitov psov z útulkov v Košickom kraji. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, online, s. 1, Abstract No. 1915.
Počet záznamov v databáze: 54
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content