Rok Kategória
Publikácia
2020 BAB TOPORČÁK, Juraj - FIĽO, Pavel. Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti. Rec. Ján Haščík. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2020. ISBN 978-80-570-2028-8, 99 s.
2020 BAB CIBEREJ, Juraj - KRAJNIAK, Dušan - GARAJ, Peter - KROPIL, Rudolf - MAĽOVÁ, Jana - JANTO, Rudolf - KAROLOVÁ, Renáta - KIŠ, Ondrej - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - HLÁSNIK, Jozef - PUŠKÁČ, Jaroslav - PUŠKÁČ, Jaroslav - DOCZY, Jozef - LEBOCKÝ, Tibor - ENGEL, Štefan. IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie - V. Poľovnícka kynológia - VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody - VII. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Rec. Ľubomír Bútora, Jozef Jursa. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3223-6, 447 s.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content