Rok Kategória
Publikácia
2020 AEC GOGA, Michal - ELEČKO, Ján - MARCINČINOVÁ, Margaréta - RUČOVÁ, Dajana - BAČKOROVÁ, Miriam - BAČKOR, Martin. Lichen metabolites: An overview of some secondary metabolites and their biological potential. In: Co-Evolution of Secondary Metabolites : JEAN-MICHEL, Merillon - KISHAN, Gopal Ramawat. Reference Series in Phytochemistry. 1. vyd. Basel : Springer, 2020. ISBN 978-3-319-96396-9 - ISSN 2511-834X, s. 175-209.
2020 AEC BALÁŽ, Matej - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - KOVÁČOVÁ, Mária - SALAYOVÁ, Aneta - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Green and Bio-Mechanochemical Approach to Silver Nanoparticles Synthesis, Characterization and Antibacterial Potential. In: Nanostructures for Antimicrobial and Antibiofilm Applications. ISBN 978-3-030-40336-2, s. 145-183.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content