Rok Kategória
Publikácia
2020 EAJ BEXFIELD, Nick - LEE, Karla - WEISSOVÁ, Tatiana - VALAŠEK, Pavol. BSAVA Sprievodca Zákrokmi v praxi malých zvierat. Rec. 2. dopl. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2020. ISBN 978-80-973724-0-8, 283 s.
2020 EAJ HOSKINS, Johnny D. - WEISSOVÁ, Tatiana - TITKOVÁ, Radka - KARASOVÁ, Martina. Geriatria a gerontológia psa a mačky : [Geriatrie a gerontologie psa a kočky] Rec. 2. dopl. vyd. Bratislava : Pro-Trade, 2020. ISBN 978-80-99959-00-3, 454 s.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content