Rok Kategória
Publikácia
2018 AEC VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - HALÁNOVÁ, Monika - DANIŠOVÁ, Oľga. Encephalitozoon. In: Handbook of Foodborne Diseases. ISBN 978-1-138-03630-7, s. 481-490 [1,3AH]
2018 AEC TÓTHOVÁ, Csilla - MIHAJLOVIČOVÁ, Xénia - NAGY, Oskar. The use of serum proteins in the laboratory diagnosis of health disorders in ruminants : [Využitie bielkovín krvného séra v laboratórnej diagnostike porúch zdravotného stavu u prežúvavcov] In: Ruminants - The Husbandry, Economic and Health Aspects : ED, Muhammad Abubakar. The Husbandry, Economic and Health Aspects. 1. vyd. Rijeka : InTech, 2018. ISBN 978-1-78923-048-2, online, s. 105-146 [3,45AH]
2018 AEC TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar. Transthyretin in the Evaluation of Health and Disease in Human and Veterinary Medicine : [Transthyretin pri hodnotení zdravia a ochorení v humánnej a veterinárnej medicíne] In: Pathophysiology - Altered Physiological States. ISBN 978-1-78923-180-9, online, s. 51-67 [1,25AH]
2018 AEC GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - HRČKOVÁ, Gabriela - MAĎAR, Marián - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SOPKOVÁ, Drahomíra - NEMCOVÁ, Radomíra. Antibiotic-Treated SPF Mice as a Gnotobiotic Model : [SPF myší ošetrené antibiotikami ako gnotobiotický model] In: Antibiotic Use in Animals. ISBN 978-953-51-3750-4, online, s. 45-83 [2,76AH]
2018 AEC VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela - ŠIMKOVÁ, Jana - MILKOVIČOVÁ, Mária - KOSTECKÁ, Zuzana. Possibilities for the Therapy of Melanoma: Current Knowledge and Future Directions : [Možnosti terapie melanómu: súčasné vedomosti a budúce smerovanie] In: Human Skin Cancers : ED, Miroslav Blumenberg. Pathways, Mechanisms, Targets and Treatments. 1. vyd. Rijeka : InTech, 2018. ISBN 978-1-78923-094-9, online, s. 109-132 [1,9AH]
2018 AEC HORVATIĆ, Anita - KULEŠ, Josipa - GUILLEMIN, Nicolas - MARTINKOVIĆ, Franjo - ŠTIMAC, Iva - MRLJAK, Vladimir - BHIDE, Mangesh Ramesh. Surface proteome biotinylation combined with bioinformatic tools as a strategy for predicting pathogen interacting proteins : [Biotinylácia povrchového proteómu kombinovaná s bioinformatickými nástrojmi ako stratégia predikcie interagujúcich preoteínov patogéna] In: Host-Pathogen Interactions : ED, Carlos Medina - FRANCISCO, Javier L pez-Baena. Methods and Protocols. 1. vyd. Berlin : Springer Science+Business Media, 2018. ISBN 978-1-4939-7603-4, online, s. 83-96 [1,1AH]
2018 AEC BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - SALAYOVÁ, Aneta. Green-Synthesized Silver Nanoparticles and Their Potential for Antibacterial Applications : [Zeleno-syntetizované strieborné nanočastice a ich potenciál pre antibakteriálne aplikácie] In: Bacterial Pathogenesis and Antibacterial Control. ISBN 978-1-78923-160-1, online, s. 73-94.
2018 AEC HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Lactate Dehydrogenase Isoenzyme Electrophoretic Pattern in Serum and Tissues of Mammalian and Bird Origin : [Elektroforetický obraz izoenzýmov laktátdehydrogenázy v sérach a tkanivách vtáčieho a cicavčieho pôvodu] In: Electrophoresis - Life Sciences Practical Applications. ISBN 978-1-78923-552-4, s. 81-90.
2018 AEC PIPOVÁ, Monika. Antimicrobial Resistance in Staphylococci : [Antimikrobiálne rezistencia u stafylokokov] In: Fighting Antimicrobial Resistance. ISBN 978-953-56942-6-7, s. 41-76 [2,55AH]
2018 AEC HRUŠKOVÁ, Tatiana - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - PAPAJOVÁ, Ingrid - BUJDOŠOVÁ, Zuzana. Disinfection of Water Used for Human and Animal Consumption : [Dezinfekcia vody určenej na konzumáciu pre ľudí a zvieratá] In: Disinfection. ISBN 978-1-78984-475-7, online, s. 9-31.
Počet záznamov v databáze: 18
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content