Rok Kategória
Publikácia
2018 EDI BARTKOVÁ, Valéria. Kavečanská, A., Šalamon, P. The Basic of Graeco-Latin medical terminology. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Equilibria s.r.o. 2017. ISBN 978-80-8152-516-2. In: , . , . Folia Medica Cassoviensia. ISSN 1337-7817, Vol. 72, no. 1(2018), p. 5.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content