Rok Kategória
Publikácia
2018 AFH MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KŠONŽEKOVÁ, Petra - BIELIK, Bohumil - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Štúdium expresie génov imunologicky významných molekúl u včely medonosnej po aplikácii probiotického prípravku : [Study of the expression of gene of imunological important molecules of honey bee after application of probiotic preparation] In: Čo nového v mikrobiológii : konferencia. Čo nového v mikrobiológii : konferencia mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-971422-7-8, s. 33-33.
2018 AFH PEŇAZZIOVÁ, Katarína - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Ex vivo dynamika replikácie Tribeč vírusu (Orbivirus). In: Čo nového v mikrobiológii : konferencia. Čo nového v mikrobiológii : konferencia mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-971422-7-8, s. 39.
2018 AFH FEČKANINOVÁ, Adriána - SØRENSEN, Mette - GONG, Yangyang - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter. Survival and shelf life of autochthonous probiotic strains in aquafeed : [Prežívateľnosť a uchovateľnosť autochtónnych probiotických kmeňov v krmive určenom pre ryby] In: Čo nového v mikrobiológii : konferencia. Čo nového v mikrobiológii : konferencia mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-971422-7-8, s. 19.
2018 AFH MIŇO, Igor. Prioritné invázne druhy rastlín. In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia: ovzdušie - voda - pôda. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia: ovzdušie - voda - pôda, 18.-20.4.2018, Štrbské Pleso : Zborník publikácií z VIII. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2018. ISBN 978-80-89385-43-0, s. 49-50.
2018 AFH KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - SØRENSEN, Mette - GONG, Yangyang - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter. Príprava krmiva suplementovaného probiotikami pre akvakultúru : [Preparation of probiotic feed for aquaculture] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX: Zdravotná bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa, vajec, produktov rybolovu a zveriny, 16. - 18. mája 2018, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-579-7, s. 30.
2018 AFH MIŇO, Igor - SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela. Legislatíva v oblasti ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy. In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia: ovzdušie - voda - pôda. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia: ovzdušie - voda - pôda, 18.-20.4.2018, Štrbské Pleso : Zborník publikácií z VIII. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2018. ISBN 978-80-89385-43-0, s. 60.
2018 AFH BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - NEMCOVÁ, Radomíra. Enterococcus hirae strains from different animals and biofilm formation : [Kmene Enterococcus hirae z rôznych zvierat a tvorba biofilmu] In: Čo nového v mikrobiológii : konferencia. Čo nového v mikrobiológii : konferencia mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-971422-7-8, s. 12.
2018 AFH ENGLEROVÁ, Karolína - NEMCOVÁ, Radomíra. Sledovanie antibiofilmového a antimikrobiálneho potenciálu biosurfaktantov izolovaných z laktobacilov a morských baktérií : [Monitoring the antibiofilm and antimicrobial potencial of biosurfactants isolated from lactobacilli and marine bacteria] In: Čo nového v mikrobiológii : konferencia. Čo nového v mikrobiológii : konferencia mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-971422-7-8, s. 18.
2018 AFH PROKEŠ, Marián - ONDREJKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš. Antirabická vakcinácia a besnota na Slovensku v rokoch 2007-2016 : [Vaccination against rabies and rabies in Slovakiu in 2007-2016] In: Slovenský vakcinologický kongres. 9. Slovenský vakcinologický kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov : Program a zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : A-medi management, 2018. ISBN 978-80-89797-31-8, s. 32.
2018 AFH SESZTÁKOVÁ, Edina - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - BABJÁK, Michal - MAJOR, Peter - MEGYESI, Štefánia - URDA DOLINSKÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Dynamics of changing hematological Indicatore in experimental parasiteiInfection H. contortus in moufl ons (Ovis musimon) : [Dynamika zmien v hematologických parametroch pri experimentálnej parazitárnej infekcii H. contortus u muflónov (Ovis musimon)] In: Slovenské a české parazitologické dni : konferencia. 13th Slovak and Czech Parasitological Days : book of abstracts. 1. vyd. Košice : Slovenská parazitologická spoločnosť SAV, 2018. ISBN 978-80-968473-9-6, s. 29-30.
Počet záznamov v databáze: 140
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 14
Skip to content