Rok Kategória
Publikácia
2018 BCI HADBAVNÝ, Michal - KORIMOVÁ, Jana. Ekonomika - prednášky. Rec. Ján Buleca, Karolína Červená. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-606-0, 184 s.
2018 BCI BUGARSKÝ, Andrej - BYSTRICKÝ, Pavel - DOUSEK, Jiři - HEČKO, Roman - KORIM, Peter - KOTTFEROVÁ, Jana - PETRILLA, Vladimír - TAKÁČOVÁ, Daniela. Príspevky ku štúdiu verejného veterinárskeho lekárstva. Rec. Dionýz Máté, Miloš Mašlej. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-584-1, 282 s.
2018 BCI TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Základné vyšetrovacie metódy vo veterinárskej imunológii : [Basic investigative methods in veterinary immunology] Rec. Mária Levkutová, Dagmar Mudroňová. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-602-2, 123 s. [6,6AH]
2018 BCI KREMEŇ, Jozef - HADBAVNÝ, Michal. Štatistika pre VVL a HP. Rec. Ladislav Takáč, Jana Korimová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-585-8, 169 s.
2018 BCI KORIMOVÁ, Jana - KORIM, Peter. Spoločná poľnohospodárska politika : [Common agricultural policy] Rec. Karolína Červená, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-616-9, 151 s.
2018 BCI KORIM, Peter - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Verejné veterinárske lekárstvo (vybrané kapitoly) : [Public Veterinary Medicine (selected chapters)] Rec. Jozef Bíreš, Anton Pajerský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-603-9, 178 s.
2018 BCI KORIMOVÁ, Jana. Základy účtovníctva a finančného riadenia : [Basics of accounting and financial management] Rec. Karolína Červená, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-615-2, 129 s. [6,5AH]
2018 BCI FIKSELOVÁ, Martina - MELLEN, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Zdravotná bezpečnosť potravín. Rec. Ľudmila Čuková, Pavel Valášek. 1. vyd. Nitra : SPU, 2018. ISBN 978-80-552-1817-5, 119 s.
2018 BCI KREŠÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MARETTOVÁ, Elena - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela. Základy anatómie laboratórnych zvierat. Rec. Viera Almášiová, Zuzana Andrejčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-600-8, 73 s.
2018 BCI VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - ŠPALKOVÁ, Michaela. Praktické cvičenia z biológie pre farmaceutov. Rec. Viera Cigánková, Drahomíra Sopková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-593-3, 141 s.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content