Rok Kategória
Publikácia
2023 P1 BARTKOVÁ, Valéria - ZBOROVJAN, Martin. Latinčina pre farmaceutov. Rec. Jaroslav Legáth, Alexandra Kavečanská. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-791-3, 182 s. [5,17 AH]
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content