Rok Kategória
Publikácia
2023 D1 STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Kmeň mikroorganizmov Weissella cibaria 4/8 D37 CCM 9015, bakteriálna kultúra, bezbunkový supernatant kmeňa a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento kmeň. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2023. 6 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content