Rok Kategória
Publikácia
2023 O3 TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Inovatívne postupy v riešení syndrómu suchého oka u psov. In: Veterinářství. 2023. ISSN 0506-8231, Vol. 73, no. 1 (2023), p. 18-22.
2023 O3 STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Screening reziduí přípravků na ochranu rostlin. In: Moderní včelař. 2023. ISSN 1214-5793, Vol. 20, no. 4 (2023), p. 34-35.
2023 O3 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej. Najvýznamnejšie mykotoxikózy ošípaných. In: Krmivářství. 2023. ISSN 1212-9992, Vol. 27, no. 3 (2023), p. 38-41.
Počet záznamov v databáze: 3
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content