Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. Ed. Monika Drážovská ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, 68 s.
2023 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Libuša Bodnárová ; rec. Janka Vašková, Viera Lovayová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, 140 s.
2023 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. Zost. Libuša Bodnárová ; rec. Janka Vašková, Viera Lovayová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, 700 s.
2023 V1 The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. Ed. Božena Kočíková ; rec. Mária Levkutová, Zuzana Hurníková, Hetron Mweemba Munang’andu. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, 260 s.
2023 V1 NutriNET 2023 : Proceedings of reviewed scientific papers. Ed. Lukáš Bujňák, Pavel Naď ; rec. Slavomir Marcinčák, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-795-1, 176 s.
2023 V1 Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Pavel Naď, Lukáš Bujňák ; rec. Zuzana Kostecká, Pavol Mudroň, Jaroslav Legáth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, 180 s.
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content