Rok Kategória
Publikácia
2020 FAI Slovenské vesmírne odysey : (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Ed. Štefan Luby, Branislav Peťko ; rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2020. ISBN 978-80-224-1803-4, 167 s.
2020 FAI 23. sympózium z dejín farmácie konaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa v Trenčíne : Zborník prednášok. Ed. Anton Bartunek, Richard R. Senček ; rec. Zuzana Kollárová, Lucia Krchnáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-89880-03-4, 157 s.
2020 FAI Voda a klimatické zmeny : zborník vedeckých príspevkov pri príležitosti Svetového dňa vody 2020. Zost. Naďa Sasáková, Gabriela Gregová ; rec. Daniela Takáčová, Henrieta Pavolová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, 112 s.
2020 FAI Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Ed. Slavomír Marcinčák, Boris Semjon, Jozef Golian ; rec. Lukáš Bujňák, Eva Dudriková, Pavlína Jevinová, Jaroslav Novotný, Peter Popelka, Ivana Regecová. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2020. ISBN 978-80-89703-83-8, 262 s.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content