Rok Kategória
Publikácia
2019 FAI Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. Ed. Monika Drážovská ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, 74 s.
2019 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Boris Semjon, Mária Baranová ; rec. Peter Turek, Jozef Nagy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, 710 s.
2019 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít, 15.-17. máj 2019, štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Boris Semjon, Mária Baranová ; rec. Peter Turek, Jozef Nagy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-619-0, 151 s.
2019 FAI Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. . 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, CD-ROM, 336 s.
2019 FAI Eurovenom - Herpetology Conference : Proceedings of Conference is held under the auspices of the President of the Košice self-governing region – Rastislav Trnka. Ed. Milan Oselský, Miloš Halán ; rec. Igor Majláth, Viktória Majláthová, Daniel Jablonski. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-638-1, USB kľúč, 86 s.
2019 FAI Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď ; rec. Ivona Kožárová, Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, 94 s.
2019 FAI 24. sympózium z dejín farmácie konaného pri príležitosti 350. výročia narodenia Uhorského Hippokrata - Karla Ota Mollera : Zborník príspevkov. Ed. Anton Bartunek, Richard R. Senček ; rec. Lucia Krchnáková, Daniel Harvan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-89880-02-7, 85 s.
Počet záznamov v databáze: 7
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content