Rok Kategória
Publikácia
2022 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Popelka, Boris Semjon ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, 481 s.
2022 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Popelka, Boris Semjon ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-751-7, 111 s.
2022 V1 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. Zost. Katarína Vdoviaková, Lenka Krešáková ; rec. Elena Marettová, Jana Teleky, Zuzana Andrejčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, 129 s.
2022 V1 Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov 64. ročníka. Ed. Monika Drážovská ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš, Martina Galdíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-750-0, 71 s.
2022 V1 Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď ; rec. Ivona Kožárová, Ladislav Molnár, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, 109 s.
2022 V1 Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov, EMITICK22 : Zborník príspevkov prednesených na vedeckom seminári. Zost. Roman Cimbala, Viktória Majláthová, Branislav Peťko ; rec. Terézia Kisková, Iraida Kolcunová. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2022. ISBN 978-80-553-4154-5, 60 s.
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content