Rok Kategória
Publikácia
2023 P1 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - GRELOVÁ, Simona - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Manažment terapie chirurgického pacienta v ambulantnej praxi malých zvierat. Rec. Oskar Nagy, Radovan Hudák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-790-6, 177 s. [9,4 AH]
2023 P1 JEVINOVÁ, Pavlína - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PIPOVÁ, Monika - REGECOVÁ, Ivana. Návody na praktické cvičenia z mykológie a mykotoxikológie krmív a potravín. Rec. Marcel Falis, Gabriela Gadusová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-794-4, 183 s. [8,6 AH]
2023 P1 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. e-Atlas of animal breeds: cattle, sheep, goats and pig. Rec. Michal Dolník, Klára Vavrišinová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-801-9, online, 129 s. [4,58 AH]
2023 P1 BARTKOVÁ, Valéria - ZBOROVJAN, Martin. Latinčina pre farmaceutov. Rec. Jaroslav Legáth, Alexandra Kavečanská. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-791-3, 182 s. [5,17 AH]
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content