Rok Kategória
Publikácia
2020 BDE TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Konjunktiválne infekcie mačiek, najčastejšie očné ochorenie u juvenilnej mačky : [Feline conjunctival infections, the most common eye disease in juvenile cat] In: Veterinářství. 2020. ISSN 0506-8231, Vol. 70, no. 1 (2020), p. 5-13.
2020 BDE KOČIŠOVÁ, Alica - LIPKOVÁ, Nicole. Komerčné humánne repelenty a ich účinnost proti komárom a kliešťom. In: Dezinfekce dezinsekce deratizace. 2020. ISSN 1212-4257, Vol. 29, no. 2 (2020), p. 68-72.
2020 BDE HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Riziká výskytu jedovatých rastlín a ich sekundárnych metabolitov. In: Náš chov. 2020. ISSN 0027-8068, Vol. 80, no. 8 (2020), p. 24-26.
2020 BDE TAKÁČOVÁ, Martina - WEISSOVÁ, Tatiana - MICHÁĽOVÁ, Alena - SVOBODA, Miroslav. Chronické nešpecifické enteropatie u psov a mačiek, ich diagnostika, terapia a manažment. In: Veterinární klinika. 2020. ISSN 1214-6080, Vol. 17, no. 1 (2020), p. 11-17.
2020 BDE MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SEMJON, Boris. Vplyv dĺžky skrmovania ľanového semena na kvalitu mäsa bravčového stehna. In: Maso. 2020. ISSN 1210-4086, Vol. 31, no. 3 (2020), p. 40-43.
2020 BDE ZBOROVSKÁ, Hana - WEISSOVÁ, Tatiana - SVOBODA, Miroslav. Nové poznatky v alergenodiagnostice u společenských zvířat - review. In: Veterinářství. 2020. ISSN 0506-8231, Vol. 70, no. 4 (2020), p. 229-235.
2020 BDE MAREČÁKOVÁ, Nikola - BARANOVÁ, Darina - MAĎARI, Aladár - WEISSOVÁ, Tatiana - SVOBODA, Miroslav. Súčasné trendy a postupy v skorej diagnostike chronickej renálnej choroby u psov - review. In: Veterinární klinika. 2020. ISSN 1214-6080, Vol. 17, no. 1 (2020), p. 3-10.
2020 BDE KOČIŠOVÁ, Alica. Bzdochy (Hemiptera: Heteroptera) znepríjemnili konec prázdnin v slovenských mestách. In: Dezinfekce dezinsekce deratizace. 2020. ISSN 1212-4257, Vol. 29, no. 3 (2020), p. 128-129.
2020 BDE GRELOVÁ, Simona - WEISSOVÁ, Tatiana - BARANOVÁ, Darina - ZBOROVSKÁ, Hana - SVOBODA, Miroslav. Nové možnosti diagnostiky chronického ochorenia obličiek u mačiek : [New possibilities of diagnostics of feline chronic kidney disease] In: Veterinární klinika. 2020. ISSN 1214-6080, Vol. 17, no. 5 (2020), p. 182-188.
2020 BDE DVOŘÁK, Petr - DOLEŽALOVÁ, Jana - BEŇOVÁ, Katarína. Snižování aktivity radiocesia v mase divokých prasat lákováním : [Reduction of radioceasium activity in wild board meat by brining] In: Maso. 2020. ISSN 1210-4086, Vol. 31, no. 5 (2020), p. 47-50.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content