Rok Kategória
Publikácia
2020 GHG BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel. Manažment bielkovinovej výživy vo výkrme ošípaných. In: Agroporadenstvo. 2020, s. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=113&article=1947>.
2020 GHG MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Zlepšenie poodstavových parametrov prasiat po príjme probiotického aditíva v prevádzkových podmienkach. In: Agroporadentsvo. 2020, s. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=113&article=2014>.
2020 GHG EFTIMOVÁ, Jarmila. Pestujeme medovku lekársku (Melissa officinalis L.). In: Agroporadenstvo. 2020, s. 1-3. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=90&article=1949>.
Počet záznamov v databáze: 3
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content