Rok Kategória
Publikácia
2018 GHG MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Probiotické aditíva ako modulátory črevnej mikroflóry prasiat. In: Agroporadenstvo. 2018, s. 1-5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=113&article=1168>.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content