Rok Kategória
Publikácia
2019 GHG LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Mastitídy dojníc – etiológia a výskyt v chovoch. In: www.agroporadenstvo.sk. 2019, s. 4. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=112&article=1641>.
2019 GHG ŠIMEK, Vlastimil - KUDĚLKOVÁ, Lenka - ZAPLETAL, David - ZIGO, František. Zásady správného ustájení a manipulace s masnými králíky. In: www.naschov.cz. 2019, s. 1. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.naschov.cz/zasady-spravneho-ustajeni-a-manipulace-s-masnymi-kraliky/>.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content