Rok Kategória
Publikácia
2020 AFC POŠIVÁKOVÁ, Terézia - HROMADA, Rudolf - KORIM, Peter - ŠVAJLENKA, Jozef - POŠIVÁK, Ján. Analysis of options exposure to metallic contaminants in the environment in relation to animal health. In: QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 22. - 26. 6.2020. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, online, s. 314-319.
2020 AFC LELLÁKOVÁ, Monika - TAKÁČOVÁ, Daniela - KOTTFEROVÁ, Jana. Stres u koní a možnosti jeho hodnotenia : [Stress in horses and possibilities of its evaluation] In: Ochrana zvířat a welfare 2020 : 27. mezinárodní konference pořádané při příležitosti 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-844-9, s. 58-61.
2020 AFC KAROLOVÁ, Renáta - TAKÁČOVÁ, Daniela - LAZÁR, Peter - IGLÓDYOVÁ, Adriana - BARBUŠINOVÁ, Eva. Dodržiavanie welfare zvierat na vybraných skúškach poľovných psov na Slovensku : [Adherence to animal welfare in selected disciplines of hunting dogs in Slovakia and the] In: Ochrana zvířat a welfare 2020 : 27. mezinárodní konference pořádané při příležitosti 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-844-9, s. 155-158.
2020 AFC KAROLOVÁ, Renáta - TAKÁČOVÁ, Daniela - LAZÁR, Peter - IGLÓDYOVÁ, Adriana - BARBUŠINOVÁ, Eva. Welfare zvierat na skúškach v brlohárení teriérov na Slovensku : [Animal welfare in terriers´ den trials in Slovakia] In: Ochrana zvířat a welfare 2020 : 27. mezinárodní konference pořádané při příležitosti 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-844-9, s. 159-163.
2020 AFC PROŠKOVCOVÁ, Martina - ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter - HARČÁROVÁ, Michaela. Antifungal efficacy of selected Lamiaceae essential oils against candida albicans. In: CER Comparative European Research 2020 : Proceedings of the 14th Biannual CER Comparative European Research Conference. 1. vyd. London : SCI-EMCEE, 2020. ISBN 978-1-9993071-6-5, online, s. 94-96.
2020 AFC KOČIŠOVÁ, Alica - KASIČOVÁ, Zuzana - MANDELÍK, René. Abundancia pakomárikov (Diptera: Culicoides) na farme s chovom dobytka v závislosti od prúdenia vzduchu : [Abundance of biting midges (Diptera: Culicoides) on a cattle farm depending on air flow] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 36-38.
2020 AFC BEŇOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra. Vplyv mikrovlnného elektromagnetického žiarenia na adaptívne enzýmy potkanov : [The effect of microwave EMG radiation on adaptive enzymes in rats] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 3-5.
2020 AFC BEŇOVÁ, Katarína. Spôsoby znižovania kontaminácie potravín : [Methods of lowering food contamination] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 6-8.
2020 AFC BEŇOVÁ, Katarína. Monitoring rádiocézia v pôde v okolí Košíc : [Monitoring of radiocesium in the soil from locations of Košice] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 9-10.
2020 AFC BEŇOVÁ, Katarína - ŠPALKOVÁ, Michaela. Kontaminácia niektorých lesných plodov rádiocéziom v okolí Košíc : [Contamination of selected berries by radiocaesium from locations surrounding Košice] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 11-12.
Počet záznamov v databáze: 18
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content