Rok Kategória
Publikácia
2020 AGJ STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content