Rok Kategória
Publikácia
2016 AGJ COHEN, Smadar - SHEVA, Beer - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Composition and methods for treating spinal cord injury : Patent č. P-79990-USP. Alexandria, Virgínia, USA : United States Patent and Trademark Office, 2016. 3 s.
2016 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - PETROVOVÁ, Eva. Biopolymérny kompozitný systém na regeneráciu chrupavky : Zverejnená patentová prihláška č. 89-2014. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
2016 AGJ STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku : patentová prihláška č. 50050-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016. 5 s.
2016 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie [Probiotic preparation for honey bees and its using] : Patentová prihláška č. 50081-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastnícta SR, 2016. 6 s.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content