Rok Kategória
Publikácia
2016 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít, 18. - 20. mája 2016, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Zborník prednášok a posterov: medzinárodná vedecká konferencia. Zost. Mária Baranová, Pavel Maľa, Boris Semjon ; rec. Peter Turek, Jozef Nagy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-486-8, CD-ROM, 427 s.
2016 FAI Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. Zost. Pavel Naď, Iveta Maskaľová ; rec. Dušan Magic, Zita Faixová, Peter Turek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, 178 s.
2016 FAI Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 6. apríl 2016, Košice : Zborník abstraktov 59. ročníka. Zost. Marián Prokeš ; rec. Mária Goldová, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-483-7, 48 s.
2016 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít, 18. - 20. mája 2016, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Zborník abstraktov prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferncie. Zost. Mária Baranová, Pavel Maľa, Boris Semjon ; rec. Peter Turek, Jozef Nagy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-485-1, 119 s.
2016 FAI Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Ivona Kožárová, Zuzana Kostecká. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, 122 s.
2016 FAI Včelársky deň, 25.05.2016, Košice : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zost. Rastislav Sabo, Lucia Sabová ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Javorský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-512-4, 41 s. [3,02AH]
2016 FAI 21. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 21. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitostí 10. výročia štúdia farmácie na UVLF v Košiciach dňa 7.10.2016. Ed. Monika Fedorová, Radoslav Suchovič, Anton Bartunek ; rec. Jan Babica, Peter Kovaľ. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-516-2, 83 s.
Počet záznamov v databáze: 7
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content