Rok Kategória
Publikácia
2016 BEF LUKÁČ, Branislav - AGUDELO, Carlos Fernando - NOVOTNÁ JURKUĽÁKOVÁ, Lucia - WEISSOVÁ, Tatiana - FILIPEJOVÁ, Zita. Kazuistika: Kombinovaná srdcová vada (pulmonálna stenóza a defekt artriálneho septa) u Škótskeho teriéra : [Case reposrt: Combined heart diseases (pulmonary stenosis and atrial septal defect) in Scottish Terrier] In: XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 1.
2016 BEF LUKÁČ, Branislav - KARASOVÁ, Martina - WEISSOVÁ, Tatiana - NOVOTNÁ JURKUĽÁKOVÁ, Lucia - CAPÍK, Igor. Kazuistika: Intususcepcia u labradorského retrivera vyvolaná metaldehydom : [Case report: intussusception in Labrador retriver] In: 16. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 1.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Výskyt očných ochorení u geriatrických psov, ich diagnostika a terapia : [Eye diseases of geriatric dogs, diagnosis and therapy] In: Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 69-73.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Najčastejšie očné ochorenie u juvenilnej mačky: konjuktiválne infekcie : [Most common ophthalmic diseases in young cats] In: Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 39-47.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Pes, geriatrik s kataraktou. Operovať či neoperovať? : [Geriatric dog with cataract. To operate or not operate?] In: Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 75-77.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Chirurgické možnosti riešenia agenézie mihalníc u juvenilnej mačky : [Surgical posibilities of treatment of eyelid ageniesis] In: Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 49-50.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Možnosti terapie nehojacich sa vredov rohovky u koní : [Options in therapy of non-healing corneal ulcers in horse] In: XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 188-190.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Herpesvírusové keratitídy u koní : [Herpetic keratitis in horses] In: XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 191-193.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Mykotické keratitídy u koní, nič horšieho sa nemôže stať... : [Fungal keratitis in horses, nothing worse can happen...] In: XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 1.
2016 BEF TRBOLOVÁ, Alexandra. Rohovkový absces u koní - kedy operovať? : [Corneal abscesses in horses - When to operate?] In: XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina : 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 197-199.
Počet záznamov v databáze: 21
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content