Rok Kategória
Publikácia
2016 GAI ANTAL, Vladimír - BOROŠ, Milan - ČERTÍKOVÁ, Marianna - CIBEREJ, Juraj - DÓCZY, Jozef - FINĎO, Slavomír - KAŠTIER, Peter - KROPIL, Rudolf - LUKÁČ, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - PAULE, Ladislav - RIGG, Robin - RYBANIČ, Rastislav - ŠRAMKA, Štefan. Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku : Projekt Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) "Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku". Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2016.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content