Rok Kategória
Publikácia
2017 BEF CEHLÁROVÁ, Terézia - CSANK, Tomáš - DRZEWNIOKOVÁ, Petra - PISTL, Juraj. Prevalencia protilátok voči vírusu kliešťovej encefalitídy u hospodárskych zvierat na Slovensku : [Prevalence of tick-borne encephalitis virus antibodies in domestic animals] In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 7-11.
2017 BEF DRZEWNIOKOVÁ, Petra - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Metoda Reverse Line Blot v detekci flavivirů. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 12-15.
2017 BEF BHIDE, Katarína - CSANK, Tomáš - MAJOR, Peter - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia flavivírusov vo vtáčich mozgoch. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 16-21.
2017 BEF VILČEK, Štefan - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - MANDELÍK, René - NOVOTNÝ, Jaroslav - JACKOVÁ, Anna. Porcinný kobuvírus 1 u zdravých a hnačkujúcich ciciakov. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 22-24.
2017 BEF ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - JACKOVÁ, Anna - MANDELÍK, René - NOVOTNÝ, Jaroslav - KOLESÁROVÁ, Mariana - VILČEK, Štefan. Prevalencia sapovírusu a rotavírusu A u zdravých a hnačkujúcich ciciakov na Slovensku. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 25-27.
2017 BEF JACKOVÁ, Anna - MANDELÍK, René - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - VLASÁKOVÁ, Michaela - KOLESÁROVÁ, Mariana - NOVOTNÝ, Jaroslav - VILČEK, Štefan. Výskyt enterálnych vírusov u domácich ošípaných. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 28-31.
2017 BEF JACKOVÁ, Anna - MANDELÍK, René - NOVOTNÝ, Jaroslav - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - VILČEK, Štefan. Prvá detekcia vírusu hepatitídy E u domácich ošípaných na Slovensku. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 32-34.
2017 BEF VOJTEK, Boris - MOJŽIŠOVÁ, Jana - SMRČO, Peter - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Vplyv katiónových peptidov a dietárnych nukleotidov na hladinu protilátok proti kalcivírusu u mačiek : [Effect of cationic peptides and dietary nukleotides on antibody level against calicivirus in cats] In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 35-37.
2017 BEF MUDROŇOVÁ, Dagmar - KARAFFOVÁ, Viera - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - REVAJOVÁ, Viera - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Systémová imunitná odpoveď gnotobiotických myší infikovaných PCV2 ako odpoveď na aplikáciu probiotického kmeňa Lactobacillus reuteri L26 Biocenol™ : [Systemic immune response pf PCV2 infected gnotobiotic mice in response to the administration of probiotic strain Lactobacillus reuteri L26 Biocenol™] In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 38-40.
2017 BEF KARAFFOVÁ, Viera - CSANK, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIRÁLY, Ján - REVAJOVÁ, Viera - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Vplyv aplikácie Lactobacillus reuteri L26 Biocenol™ na lokálnu črevnú imunitnú odpoveď gnotobiotických myší infikovaných PCV2. In: Aktuálne problémy infekčných a parazitárnych chorôb zvierat : 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-530-8, s. 41-43.
Počet záznamov v databáze: 29
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content