Rok Kategória
Publikácia
2017 ADD CUBINKOVÁ, Veronika - VALACHOVÁ, Bernadeta - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - SZABÓ, Róbert - ZIMOVÁ, Ivana - KOSTECKÁ, Zuzana - JADHAV, Santosh. Next generation tau models in Alzheimer's disease research - virus based gene delivery systems. In: Acta Virologica. 2017. ISSN 0001-723X, Vol. 61, č. 1(2017), s. 13-21.
(2017: 0.696 - IF, 32 - H-index, 0.911 - IF 5y, 0.309 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD KOMOROVÁ, Petronela - SITKO, Jiljí - ŠPAKULOVÁ, Marta - HURNÍKOVÁ, Zuzana - SALAMATIN, Ruslan - CHOVANCOVÁ, Gabriela. New data on helminth fauna of birds of prey (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes) in the Slovak Republic : [Nové poznatky o helmintofaune dravých vtákov (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes) na Slovensku] In: Helminthologia. 2017. ISSN 0440-6605, Vol. 54, č. 4(2017), s. 314-321.
(2017: 0.417 - IF, 27 - H-index, 0.619 - IF 5y, 0.295 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta - CIBEREJ, Juraj - BOCKOVÁ, Eva - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela. Observations on autochtonous liver flukes in wild ruminants in Slovakia : [Pozorovanie autochtónnych pečeňových trematód u voľne žijúcich prežúvavcov] In: Helminthologia. 2017. ISSN 0440-6605, Vol. 54, č. 4(2017), s. 307-313.
(2017: 0.417 - IF, 27 - H-index, 0.619 - IF 5y, 0.295 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD REGECOVÁ, Ivana - TUREK, Peter - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika - MAČANGA, Ján. Monitoring of microbiological quality in the process of production of steak tartare : [Sledovanie mikrobiologickej kvality v procese výroby tatárskeho bifteku] In: Journal of Food and Nutrition Research. 2017. ISSN 1336-8672, Vol. 56, č. 4(2017), s. 318-325.
(2017: 0.687 - IF, 22 - H-index, 0.831 - IF 5y, 0.313 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD LALKOVIČOVÁ, Mária - HORVÁTHOVÁ, Františka - ŠULLA, Igor - MIHALIK, Jozef - DANIELISOVÁ, Viera. Effects of low and high deprenyl dose on antioxidant enzyme activities in the adult rat brain : [Vplyv nízkych a vysokých dávok deprenylu na antioxidačné aktivity v dospelom mozgu] In: General Physiology and Biophysics. 2017. ISSN 0231-5882, Vol. 36, č. 1(2017), s. 83-90.
(2017: 1.479 - IF, 37 - H-index, 1.116 - IF 5y, 0.438 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD VILČEK, Štefan - JACKOVÁ, Anna - KOLESÁROVÁ, Mariana - VLASÁKOVÁ, Michaela. Genetic variability of the S1 subunit of enteric and respiratory bovine coronavirus isolates : [Genetická variabilita S1 enterálnych a respiračných koronavírusových izolátov] In: Acta Virologica. 2017. ISSN 0001-723X, Vol. 61, č. 2(2017), s. 212-216.
(2017: 0.696 - IF, 32 - H-index, 0.911 - IF 5y, 0.309 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADD MICHALICOVÁ, Alena - BHIDE, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Andrej. How viruses infiltrate the central nervous system : [Ako vírusy prenikajú do centrálneho nervového systému] In: Acta Virologica. 2017. ISSN 0001-723X, Vol. 61, č. 4(2017), s. 393-400.
(2017: 0.696 - IF, 32 - H-index, 0.911 - IF 5y, 0.309 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 7
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content