Rok Kategória
Publikácia
2017 FAI 22. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok pri príležitosti 50. výročia podpisu dohody o spolupráci medzi Lekárenskym oddelením KÚNZ Košice a Východoslovenským múzeom Košice, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.10.2017 v Košiciach. Ed. Uršula Ambrušová, Anton Bartunek, Monika Fedorová ; rec. Jan Babica, Peter Kovaľ. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-596-4, 79 s.
2017 FAI In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. Ed. Mangesh Ramesh Bhide ; rec. Beáta Holečková, Ján Košuth, Janka Poráčová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, 357 s.
2017 FAI The impact of global change on the environment, human and animal health, Košice, 2-6 May 2017 : Proceedings of scientific contributions and abstracts International scientific conference. Ed. Marián Prokeš, Gabriela Gregová ; rec. Alica Kočišová, Anna Ondrejková, Margarita Novoa-Garrido. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-532-2, CD-ROM.
2017 FAI Canine and Feline Dementia : Molecular Basis, Diagnostics and Therapy. Ed. Gary Landsberg, Aladár Maďari, Norbert Žilka. 1. vyd. Baltimore : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-53219-6, online, 159 s.
2017 FAI XVII. Middle European Buiatrics Congress, May 3-6, 2017, Štrbské Pleso : Proceedings Book. Ed. Pavol Mudroň, Csilla Tóthová ; rec. Peter Reichel, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-531-5, 164 s.
2017 FAI Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 5. apríl 2017, Košice : Zborník abstraktov 60. ročníka. Ed. Marián Prokeš ; rec. Mária Goldová, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-529-2, 83 s.
2017 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII: Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v hľadaní tradičnej kvality, 17. - 19. mája 2017, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Turek, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-533-9, 66 s.
2017 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII: Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v hľadaní tradičnej kvality, 17. - 19. mája 2017, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Turek, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-534-6, DVD, 286 s.
2017 FAI Modulácia črevného imunitného systému hydiny : [Modulationa of intestinal immune system in poultry] Ed. Mikuláš Levkut, Katarína Bobíková ; rec. Ján Danko, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-535-3, 120 s.
2017 FAI Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - 2017 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď ; rec. Ivona Kožárová, Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-559-9, CD-ROM, 121 s.
Počet záznamov v databáze: 11
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content