Rok Kategória
Publikácia
2017 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Nosič probiotického prípravku pre včely [Úžitkový vzor č. 8079] : Carrier of probiotic preparation for honey bees. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2017. 4 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content