Rok Kategória
Publikácia
2017 BCI SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Chemistry - a Set of Questions and Answers for the Entrance Exams. Rec. Zuzana Kostecká, Dagmar Heinová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-528-5, 82 s.
2017 BCI TOMKO, Martin - TOROPILOVÁ, Denisa - LUPTÁKOVÁ, Lenka - TOROPILA, Michal. Biological Sciences - a Set of Question and Answers for Entrance Exams : [Biologické vedy - súbor otázok a odpovedí pre prijímacie skúšky] Rec. Zita Faixová, Katarína Holovská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-527-8, 86 s.
2017 BCI KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar - SOBEKOVÁ, Anna - MILKOVIČOVÁ, Mária - ŠIMKOVÁ, Jana. Practical Course in Biochemistry for Joint Study Programme Animal Science : [Návody na praktické cvičenia z biochémie pre spoločný študijný program Náuka o živočíchoch] Rec. Zita Faixová, Mária Mareková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-538-4, 127 s.
2017 BCI KOLÁŘ, Jozef - AMBRUS, Tünde. Lekárenstvo : Vybrané kapitoly I. Rec. Magdaléna Fulmeková, Danica Bošanská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-547-6, 113 s.
2017 BCI BARANOVÁ, Mária. Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov : Praktické cvičenia. Rec. Pavel Maľa, Zuzana Dičáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-539-1, 168 s. [8,04AH]
2017 BCI ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter - SABOVÁ, Lucia - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Praktické cvičenia z farmakológie, farmácie a farmakoterapeutík : [Practical Exercises of Pharmacology, Pharmacy and Pharmacoterapeutics] Rec. Jaroslav Legáth, Anna Linková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-540-7, 227 s.
2017 BCI BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - SMRČOVÁ, Miroslava - STRAPÁČ, Imrich. Cvičenia zo spektrálnej analýzy organických zlúčenín a liečiv : [Exercises from Spectral Analysis of Organic Compounds and Drugs] Rec. Rastislav Serbin, Zuzana Dičáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-556-8, 108 s.
2017 BCI BUJŇÁK, Lukáš - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Návody na praktické cvičenia z výživy zvierat : Vysokoškolský učebný text. Rec. Mária Demeterová, Ľubor Bindas. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-550-6, 106 s.
2017 BCI MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Feed Plant Biology and Toxic Plants - Practical Exercises : (General Veterinary Medicine). Rec. Svetlana Kišidayová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-567-4, 83 s.
2017 BCI MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš. Feed Plant Biology and Toxic Plants : [Biológia krmovín a jedovatých rastlín] Rec. Svetlana Kišidayová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-519-3, 273 s.
Počet záznamov v databáze: 19
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content