Rok Kategória
Publikácia
2016 BCI HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Practical Manual of Veterinary Histology for Joint Degree: Bachelor in Animal Science. Rec. Slávka Flešárová, Lucia Tarabová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-493-6, 93 s.
2016 BCI ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Practical Manual of Veterinary Histology and Embryology. Rec. Zuzana Ševčíková, Eva Petrovová. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-492-9, 144 s.
2016 BCI ŠULEKOVÁ, Monika - HUDÁK, Alexander. Kvantitatívna chemická analýza. Rec. Katarína Reiffová, Miroslava Smrčová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-501-8, 170 s.
2016 BCI EIBENOVÁ, Andrea. English for Cynologists : [Angličtina pre kynológov] Rec. Peter Lazár, Oľga Dvorská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-491-2, 103 s.
2016 BCI RABIŠKOVÁ, Miloslava - WOLASCHKA, Tomáš. Tuhé liekové formy : Návody na praktické cvičenia. Rec. Klára Gardavská, Martina Bago Pilátová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-500-1, 79 s. [4,38AH]
2016 BCI KORIM, Peter - MICHAĽOV, Lukáš. Základy práva pre veterinárnych medikov : [Basics Of Law For Veterinary Medical Students] Rec. Jana Szepesiová, Viera Jančíková. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-503-2, 106 s.
2016 BCI KORIMOVÁ, Jana - KORIM, Peter. Manažérska etika : [Managerial ethics] Rec. Karolína Červená, Iveta Wienerová. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-522-3, 93 s.
2016 BCI PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - MAĎAR, Marián. Praktické cvičenia z mikrobiológie : [Practical Lessons from Microbiology] Rec. Anna Ondrejková, Mária Levkutová. 2. prepr. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-504-9, 166 s.
2016 BCI PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - MAĎAR, Marián. Practical Lessons from Microbiology : [Praktické cvičenia z mikrobiológie] Rec. Anna Ondrejková, Mária Levkutová. 2 prepr. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-505-6, 136 s.
2016 BCI LEVKUT, Mikuláš - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert. General Veterinary Pathology : [Všeobecná veterinárna patológia] Rec. Eva Petrovová, Zuzana Maková. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-520-9, 107 s.
Počet záznamov v databáze: 13
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content