Rok Kategória
Publikácia
2016 ADD VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela - BRUCHATÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Jana - MILKOVIČOVÁ, Mária - KOSTECKÁ, Zuzana. Current trends in the treatment of malignant melanoma : [Súčasné trendy v liečbe malígneho melanómu] In: Neoplasma. 2016. ISSN 0028-2685, Vol. 63, č. 3(2016), s. 333-341.
(2016: 1.871 - IF, 47 - H-index, 1.772 - IF 5y, 0.714 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2016 ADD BOCKOVÁ, Eva - KOČIŠOVÁ, Alica. Species composition of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in relation to climate conditions in South-Eastern Slovakia : [Druhová skladba komárov (Diptera: Culicidae) vo vzťahu ku klimatickým podmienkam na juhovýchodnom Slovensku] In: Biologia. 2016. ISSN 0006-3088, Vol. 71, č. 2(2016), s. 204-211.
(2016: 0.759 - IF, 35 - H-index, 0.803 - IF 5y, 0.313 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2016 ADD KRÁLIKOVÁ, Ivana - GOGA, Michal - BIĽOVÁ, Ivana - BAČKOROVÁ, Miriam - BAČKOR, Martin. Response of lichens Cladonia arbuscula subsp. mitis and Cladonia furcata to nitrogen excess : [Odpoveď lišajníkov Cladonia arbuscula subsp. mitis a Cladonia furcata na nadbytok dusíka] In: Biologia. 2016. ISSN 0006-3088, Vol. 71, č. 6(2016), s. 632-638.
(2016: 0.759 - IF, 35 - H-index, 0.803 - IF 5y, 0.313 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2016 ADD ŠMIGA, Ľubomír - KOŠUTHOVÁ, Lenka - KOŠČO, Ján - KOŠUTH, Peter - PEKÁRIK, Ladislav - FEČKANINOVÁ, Adriána - LAZÁR, Peter. First report of Gussevia asota (Monogenea: Dactylogyridae), destructive parasite of Astronotus ocellatus (Perciformes: Cichlidae) in Europe. In: Biologia. 2016. ISSN 0006-3088, Vol. 71, č. 5(2016), s. 547-550.
(2016: 0.759 - IF, 35 - H-index, 0.803 - IF 5y, 0.313 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content