Rok Kategória
Publikácia
2016 AFC EFTIMOVÁ, Jarmila - BALLOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír. Complementary treatment of cancer : [Doplnková liečba rakoviny] In: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny, 22-23 kvitnja 2016 rolu, Užgorod, Ukrajina : zbirnyk prac IX. mižnarodnoji miždisciplinarnoji naukovo-praktičnoji konferenciji, 22-23 kvitnja 2016 roku, do 30-riččja Čornobyľskoji katastrofy. 1. vyd. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2016. ISBN 978-617-673-446-8, s. 37-40.
2016 AFC HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ŠIMAIOVÁ, Veronika - TARABOVÁ, Lucia - CIGÁNKOVÁ, Viera. Mikroskopické zmeny v kostrovom svalstve u králikov vystavených účinku bendiokarbamátu : [Microscopic changes of rabbit´s skeletal muscle after bendiocarb exposures] In: Morfologie v Čechách a na Slovensku, 31.5.2016, Ostrava : III. klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka Dorka, CSc.. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-813-7, s. 49-53.
2016 AFC FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Arcus aortae u králika a zajaca : [Arcus aortae in rabbit and hare] In: Morfologie v Čechách a na Slovensku, 31.5.2016, Ostrava : III. klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka Dorka, CSc.. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-813-7, s. 36-39.
2016 AFC MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Utváranie a. basilaris u králika a zajaca : [Formation of a. basilaris in rabbit and hare] In: Morfologie v Čechách a na Slovensku, 31.5.2016, Ostrava : III. klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka Dorka, CSc.. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-813-7, s. 75-79.
2016 AFC UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ, Lucia - HARVANOVÁ, Jarmila - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - MOJŽIŠ, Ján - PAVLÍK, Martin - BAČKOROVÁ, Miriam - RAJTAR, Martin. Free-radical scavenging and metabolic activities of cultured mycelim of Paecilomyces hepiali extracts. In: Science and cultivation of edible and medicinal fungi: Mushroom Science IXX : Proceedings of the 19th International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi, 30May-2 June 2016, Amsterdam. 1. vyd. Amsterdam : International Society for Mushroom Science, 2016. ISBN 978-90-9029771-2, s. 479.
2016 AFC REGECOVÁ, Ivana - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika - DANIŠOVÁ, Oľga - TUREK, Peter. Stanovenie citlivosti stafylokokových kmeňov izolovaných z králika divého (Oryctolagus cuniculus) voči ß-laktámovým antibiotikám : [Determination of the susceptibility of Staphylococcus strains isolated from wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) to ß-lactam antibiotics] In: Hygiena a technologie potravin – XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny, 19. a 20. října 2016, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2016. ISBN 978-80-7305-782-4, CD-ROM, s. 248-252.
2016 AFC LACKOVÁ, Petra - MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír. Analysis of the nutritional effect on the quantity and composition of cow milk : [Analýza nutričného vplyvu na množstvo a zloženie mlieka u dojníc] In: NutriNet 2016 : Proceedings of reviewed scientific papers, February 11-12, 2016, Czech University of Live Sciences Prague. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016. ISBN 978-80-213-2638-5, s. 63-73.
2016 AFC KOŽÁROVÁ, Ivona - POLÁKOVÁ, Zuzana - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - ČERTÍK, Milan. Overenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok v mäse hydiny po skrmovaní kŕmnej zmesi s prídavkom fermentovaného krmiva : [Verification of the presence of inhibitory substances in poultry meat after the consumption of the feed mixture supplemented with fermented feed] In: Hygiena a technologie potravin – XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny, 19. a 20. října 2016, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2016. ISBN 978-80-7305-782-4, CD-ROM, s. 188-191.
2016 AFC KORÉNEKOVÁ, Beáta - MAČANGA, Ján - MARCINČÁK, Slavomír - POPELKA, Peter - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - ČERTÍK, Milan. Sledovanie vplyvu skrmovania biokrmiva na fyzikálno – chemické vlastnosti mäsa brojlerových kurčiat : [Monitoring the effect of feeding biofeed on physical - chemical properties meat of broiler chickens] In: Hygiena a technologie potravin – XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny, 19. a 20. října 2016, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2016. ISBN 978-80-7305-782-4, CD-ROM, s. 184-187.
2016 AFC TUREK, Peter. O kvalite mäsových výrobkov rozhoduje spotrebiteľ : [The quality of the meat products decided the consumer] In: Hygiena a technologie potravin – XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny, 19. a 20. října 2016, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2016. ISBN 978-80-7305-782-4, CD-ROM, s. 51-55.
Počet záznamov v databáze: 38
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content