Rok Kategória
Publikácia
2018 AFC DUDRIKOVÁ, Eva. Kvalita a bezpečnosť surového mlieka ako vstupnej suroviny pre výrobu syrov : [Quality and safety of raw milk as the material for cheese making] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 132-135.
2018 AFC JEVINOVÁ, Pavlína - REGECOVÁ, Ivana - DEMJANOVÁ, Soňa - PIPOVÁ, Monika - ROBA, Pavol - BARTKOVSKÝ, Martin. Vplyv spôsobu prípravy základnej suspenzie na počet mikromycét vo vajciach : [Influence of initial suspension preparation on the count of miromycetes in table eggs] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD ROM, s. 186-189.
2018 AFC JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona - MARCINČÁK, Slavomír. Stanovenie rezíduí inhibičných látok v tkanivách brojlerových kurčiat po fortifikácii krmiva humínovými kyselinami : [Detection of residues of inhibitory substances in the tissues of broiler chickens after fortification of feed with humic acids] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM s. 190-194.
2018 AFC KORÉNEKOVÁ, Beáta - PETRÍKOVÁ, Dominika - MAČANGA, Ján - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - KLEMPOVÁ, Tatiana. Účinok skrmovania fermentovaného krmiva na priebeh postmortálnych zmien v mäse brojlerových kurčiat : [Effect of the feeding fermented feed on the course of the post mortem process in meat of broiler chicken] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 207-210.
2018 AFC KOŽÁROVÁ, Ivona - JUŠČÁKOVÁ, Daniela. Residues of coccidiostats in poultry products : [Rezíduá kokcidiostatík v živočíšnych produktoch hydiny] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 211-214.
2018 AFC MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Kvalita masla vyrábaného v mini zariadeniach určených pre malých farmárov : [The quality of a butter produced in mini equipments designed for the small farmers] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 240-243.
2018 AFC MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - MAČANGA, Ján - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - HUDÁK, Marek. Biofermentované krmivo obohatené o významné polynenasýtené mastné kyseliny – vplyv na profil mastných kyselín a kvalitatívne parametre svaloviny brojlerových kurčiat : [Biofermented feed enriched with polyunsaturated fatty acids – effect on fatty acid profile and quality of produced broiler meat] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 244-247.
2018 AFC PETRÍKOVÁ, Dominika - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁK, Slavomír - KOŽÁROVÁ, Ivona. Štúdium priebehu zrecieho procesu v prsnej a stehennej svalovine brojlerových kurčiat : [Study of the course of the ripening process in breast and thigh muscles of broiler chickens] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 274-277.
2018 AFC REGECOVÁ, Ivana - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika. Antimikrobiálna rezistencia stafylokokov izolovaných z mäsa bažanta obyčajného (Phasianus colchicus) : [Antimicrobial resistance of staphylococci isolated from common pheasant (Phasianus colchicus)] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 278-281.
2018 AFC SEMJON, Boris - REITZNEROVÁ, Anna - MAĽOVÁ, Jana - MAĽA, Pavel - MAČANGA, Ján - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Effect of vacuum packaging on colorimetric parameters of bryndza cheese : [Vplyv vákuového balenia na kolorimetrické parametre bryndze] In: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 17. a 18. října 2018, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2018. ISBN 978-80-7305-808-1, CD-ROM, s. 282-285.
Počet záznamov v databáze: 67
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content