Rok Kategória
Publikácia
2018 BAB BARTUNEK, Anton. Dejiny slovenského lekárnictva II. (1918-2018). Rec. Peter Švorc. 1. vyd. Prešov : Abart Gallery, 2018. ISBN 978-80-570-0240-6, 399 s. [20AH]
2018 BAB TOPORČÁK, Juraj - CHLEBO, Róbert. Produkčná a veterinárna prax vo včelárstve. Rec. Erika Papierniková, Ján Kopernický. 1. vyd. Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2018. ISBN 978-80-972725-3-1, 200 s.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content