Rok Kategória
Publikácia
2018 ADF ŠIMONIČOVÁ, Alexandra - TAKÁČOVÁ, Alžbeta - ŠIMKOVIČ, Ivan - NOSALJ, Sanja - DANČ, Ladislav - SEMERÁD, Milan - BRANDEBUROVÁ, Paula - TÓTHOVÁ, Csilla. Využitie konzorcia mikroorganizmov pri znížení obsahu niklu z pevného substrátu : [The use of microbial consortium in reduction of nickel from solid substrate] In: Phytopedon. 2018. ISSN 1336-1120, Roč. 17, č. (2018), s. 6-11.
2018 ADF KOSTEREC, Michal - KURIMSKÝ, Juraj - VARGOVÁ, Blažena. Výskum vplyvu elektromagnetických polí na biologické systémy. In: QuoVadis Research @ FEI. 2018. ISSN 2585-9587, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 42-52.
2018 ADF CHRASTINOVÁ, Ľubica - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - POLÁČIKOVÁ, Mária - ČOBANOVÁ, Klaudia - LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - RAJSKÝ, Matúš - MLYNEKOVÁ, Zuzana - MARINOV, M.. Effect of combinative dietary zinc supplementation and plant thyme extract on growth performance and nutrient digestibility in the diet for growing rabbits. In: Slovak Journal of Animal Science. 2018. ISSN 1337-9984, Vol. 51, no. 2 (2018), p. 52-60.
2018 ADF KOŽÁR, Martin - HAMILTON, Heather Ann - KOŠČOVÁ, Jana. Types of wounds and the prevalence of bacterial contamination of wounds in the clinical practice of small animals : [Druhy rán a prevalencia bakteriálnej kontaminácie rán v klinickej praxi malých zvierat] In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 4 (2018), s. 39-47.
2018 ADF FEDOROVÁ, Monika - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - STYKOVÁ, Eva - BRUDŇÁKOVÁ, Martina - REIFFOVÁ, Katarína. Exopolysaccharides may increase gastrointestinal stress tolerance of Lactobacillus reuteri. In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 4 (2018), s. 24-32.
2018 ADF FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. MACROSCOPIC STUDY OF CELIAC, CRANIAL MESENTERIC AND CAUDAL MESENTERIC ARTERIES IN THE EUROPEAN HARE. In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 5-10.
2018 ADF MARETTOVÁ, Elena - MARETTA, Milan. Immunohistochemical study of the goat ductus deferens : [Immunohistochemické štúdium semenovodu capa] In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 11-17.
2018 ADF NOWAKOWICZ-DEBEK, Bozena - WLAZLO, Lukasz - BIS-WENCEL, Hanna - HROMADA, Rudolf - ŚMIECH, Anna - SASÁKOVÁ, Naďa - ZOŃ, Andrzej. Addition of dried blood plasma to feed of minks during lactation and rearing of kits : [Prídavok vysušenej krvnej plazmy na kŕmenie noriek počas laktácie a chovu] In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 25-31.
2018 ADF DANIELOVÁ, Patrícia - KORYTÁR, Ľuboš - CSANK, Tomáš. AVIFAUNA OF LAKE GEČA — PILOT FAUNISTIC AND SEROLOGICAL STUDY : [Avifauna jazera Geča - pilotná faunistická a sérologická štúdia] In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 32-37.
2018 ADF KANTA, Miloslav - BEŇOVÁ, Katarína. Monitoring of 137Cs and 40K in the levice district, Southern Slovakia. In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 38-43.
Počet záznamov v databáze: 49
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content