Rok Kategória
Publikácia
2015 ADF KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar. Výučba patobiochemických a klinicko-biochemických predmetov na UVLF v Košiciach. In: Laboratórna diagnostika. 2015. ISSN 1335-2644, Roč. 20, č. 1(2015), s. 44.
2015 ADF HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana - CSANK, Tomáš. Izoenzýmy laktátdehydrogenázy v tkanivách a sére moriek separované izoelektrickou fokusáciou : [Lactate dehydrogenase isoenzymes in turkey tissues and sera separated by isoelectrofocusing] In: Laboratórna diagnostika. 2015. ISSN 1335-2644, Roč. 20, č. 1(2015), s. 105-110.
2015 ADF ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, Mária. Analýza natívnej fluorescencie pri diagnostike nádorových ochorení. In: Laboratórna diagnostika. 2015. ISSN 1335-2644, Roč. 20, č. 1(2015), s. 155-160.
2015 ADF ŽATKO, Daniel - VAŠKOVÁ, Janka - KREMPASKÁ, Klára - MAJOR, Peter - VAŠKO, Ladislav. Účinok humínových kyselín na antioxidačný status v mitochondriách srdca a v plazme potkanov počas chronickej intoxikácie olovom. In: Laboratórna diagnostika. 2015. ISSN 1335-2644, Roč. 20, č. 1(2015), s. 177-181.
2015 ADF KALINOVÁ, Jana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia - BÁLENT, Pavol. Vybrané patogény ako kontaminanty vodného prostredia : [Selected pathogens as contaminants of water environment] In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII. 2015. ISSN 1338-4430, Roč. 17, č. 1(2015), s.105-118.
2015 ADF NAGYOVÁ, Veronika - ŠOLTÉSOVÁ, Helena - TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar. THE IMPACT OF RESPIRATORY DISEASE AND DIARRHOEA ON PROTEIN PROFILES IN CALVES. In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 5-11.
2015 ADF BUCKOVÁ, Barbora - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of probiotic strains on the t-cell subsets and cytokine production in mice. In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 18-25.
2015 ADF DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HASAJOVÁ, Antónia. Pigs as a reservoir of zoonotic species Enterocytozoon bieneusi : [Prasatá ako rezervoár pre zoonotický druh Enterocytozoon bieneusi] In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 26-29.
2015 ADF TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar - KOVÁČ, Gabriel. COMPARISON OF THE RESULTS OF SOME BIOCHEMICAL VARIABLES OBTAINED BY PORTABLE CHEMISTRY ANALYZER AND STANDARD LABORATORY METHODS : [Porovnanie výsledkov niektorých biochemických ukazovateľov získaných prenosným biochemickým analyzátorom a štandardnými laboratórnymi metódami] In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 30-38.
2015 ADF SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva. OCCURRENCE OF MALASSEZIA SPECIES IN HEALTHY CANINE EARS : [Výskyt druhov Malassezia v zdravých ušiach psov] In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 39-43.
Počet záznamov v databáze: 59
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content