Názov: Analýza natívnej fluorescencie pri diagnostike nádorových ochorení.
Zápis: ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, Mária. Analýza natívnej fluorescencie pri diagnostike nádorových ochorení. In: Laboratórna diagnostika. 2015. ISSN 1335-2644, Roč. 20, č. 1(2015), s. 155-160.
Rok vydania: 2015
Kategória: ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:ŠTEFFEKOVÁ Zuzana40 %
BIRKOVÁ Anna30 %
MAREKOVÁ Mária30 %
Vydanie: Laboratórna diagnostika
Roč. 20, č. 1(2015), s. 155-160
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-2644
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022454-Analyza-nativnej-fluorescencie-pri-diagnostike-nadorovych-ochoreni/
Skip to content