Názov: Pigs as a reservoir of zoonotic species Enterocytozoon bieneusi : [Prasatá ako rezervoár pre zoonotický druh Enterocytozoon bieneusi]
Zápis: DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HASAJOVÁ, Antónia. Pigs as a reservoir of zoonotic species Enterocytozoon bieneusi : [Prasatá ako rezervoár pre zoonotický druh Enterocytozoon bieneusi] In: Folia veterinaria. 2015. ISSN 0015-5748, Roč. 59, č. 1 (2015), s. 26-29.
Rok vydania: 2015
Kategória: ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:DANIŠOVÁ Oľga60 %
VALENČÁKOVÁ Alexandra30 %
HASAJOVÁ Antónia10 %
Vydanie: Folia veterinaria
Roč. 59, č. 1 (2015), s. 26-29
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:0015-5748
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023235-Pigs-as-a-reservoir-of-zoonotic-species-Enterocytozoon-bieneusi/
Skip to content