Názov: Vybrané patogény ako kontaminanty vodného prostredia : [Selected pathogens as contaminants of water environment]
Zápis: KALINOVÁ, Jana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia - BÁLENT, Pavol. Vybrané patogény ako kontaminanty vodného prostredia : [Selected pathogens as contaminants of water environment] In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII. 2015. ISSN 1338-4430, Roč. 17, č. 1(2015), s.105-118.
Rok vydania: 2015
Kategória: ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:KALINOVÁ Jana50 %
VALENČÁKOVÁ Alexandra20 %
DANIŠOVÁ Oľga10 %
HASAJOVÁ Antónia10 %
BÁLENT Pavol10 %
Vydanie: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII
Sekcia Environmentálne manažérstvo
Roč. 17, č. 1(2015), s.105-118
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1338-4430
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023044-Vybrane-patogeny-ako-kontaminanty-vodneho-prostredia/
Skip to content