Rok Kategória
Publikácia
2019 ADF BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid - JURIŠ, Peter - KRÁLINSKÝ, Karol - DOBROVANOV, Oleksander. Soil-transmitted helminth infections in hospitalized children : [Pôdou prenosné helmintózy u hospitalizovaných detí] In: Zdravotníctvo a sociálna práca. 2019. ISSN 1336-9326, Roč. 3, č. 14 (2019), s. 126-131.
2019 ADF FAIXOVÁ, Dominika - ČONKOVÁ, Eva. The effect of rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis l.) on the immune response in vivo. In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 14-19.
2019 ADF LABAŠ, Jakub - EFTIMOVÁ, Jarmila - KURHAJEC, Slavomír. Liečivé rastliny s obsahom berberínu a ich farmaceutický potenciál : [Medicinal plants containing berberine and their pharmaceutical potential] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 7-13.
2019 ADF KOLESÁR, Dalibor - KOLESÁROVÁ, Mária. Morfologická a funkčná charakteristika neurónov spinálnych ganglií : [Morphological and functional characterization of dorsal root ganglion neurons] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 20-31.
2019 ADF VAĽOVSKÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. Prirodzené zdroje flavonoidov, ich antioxidačné vlastnosti a význam pre zdravie : [Natural sources of flavonoids, their antioxidant properties and importance for health] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 72-78.
2019 ADF HÚŠŤAVOVÁ, Ľubica - ČONKOVÁ, Eva. Analýza farmakoterapie u pacientov trpiacich insomniou : [Analysis of pharmacotherapy in patients suffering from insomnia] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 79-86.
2019 ADF HUDIKOVÁ, Beáta - VÁCZI, Peter - HRUBOŇ, Antonín. Hodnotenie používania hypolipidemík v klinickej praxi : [Evaluation of the use of lipid-lowering substances in the clinical practice] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 100-106.
2019 ADF BOBÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - BOBÍKOVÁ, Katarína - LEVKUT, Mikuláš. Imunologické ukazovatele v čreve kurčiat po salmonelovej a kampylobakteriálnej infekcii : [Immunological indicators in intestine of chickens after salmonella and campylobacter infection] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 58-71.
2019 ADF ĽAŠOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Imunopatológia čriev po podaní T-2 toxínu u modelového zvieraťa : [Immunopathology of the intestine after administration of T-2 toxin in an animal model] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 32-44.
2019 ADF ZEMANOVÁ, Silvia - KORYTÁR, Ľuboš - BENKÖ, Zoltán - PROKEŠ, Marián - ONDREJKOVÁ, Anna. Ecological factors of transmission, persistence and circulation of pathogens in bat populations : [Ekologické faktory prenosu, perzistencie a cirkulácie patogénov v populáciách netopierov] In: Folia veterinaria. 2019. ISSN 0015-5748, Roč. 63, č. 1(2019), s. 32-40.
Počet záznamov v databáze: 82
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content