Rok Kategória
Publikácia
2019 DAI DVORČÁKOVÁ, Simona. Analýza génovej expresie po toxickom pôsobení dimetylsulfoxidu na vyvíjajúcu sa pečeň : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 68 l. + CD-ROM.
2019 DAI HORŇÁK, Slavomír. Vybrané postupy tkanivového inžinierstva a regeneračnej medicíny v terapii defektov kĺbovej chrupky v experimentálnych podmienkach in vitro a in vivo : habilitačná práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 172 l. + CD-ROM.
2019 DAI UJJOBBÁGYOVÁ, Janka. Gastrointestinálne infekcie bakteriálneho pôvodu, možnosti ich terapie a protektívny účinok probiotík : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 79 l. + CD-ROM.
2019 DAI BOCKOVÁ, Martina. Terapia zápalov močových ciest : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 76 l. + CD-ROM.
2019 DAI MILICHOVSKÁ, Dominika. Vplyv aplikácie kefírového mlieka a kefírového izolátu Lactobacillus paracasei na imunitnú odpoveď : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 67 l. + CD-ROM.
2019 DAI KOZÁKOVÁ, Dominika. Alternatívne cesty podania antipsychotík : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 75 l. + CD-ROM.
2019 DAI KUTLÍKOVÁ, Jana. Stanovenie kapsaicínu v dermálnych prípravkoch : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 71 l. + CD-ROM.
2019 DAI ČERNÁKOVÁ, Lenka. Stanovenie szntetických sladidiel vo farmaceutických produktoch : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 82 l. + CD-ROM.
2019 DAI BESLEROVÁ, Milota. Vplyv probiotických baktérii a kampylobaktériovej infekcie na imunologické ukazovatele u modelového zvierata : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 71 l. + CD-ROM.
2019 DAI HODOROVÁ, Lenka. Súčasné možnosti farmakoterapie epilepsie : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. 69 l. + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 47
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content