Rok Kategória
Publikácia
2019 AFF MUDROŇOVÁ, Dagmar - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj. Nový probiotický prípravok pre včely určený na zvýšenie imunity včelstiev. In: XVII. Fyto-apiterapeutických dní s medzinárodnou účasťou : Zborník súhrnov prednášok. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2019. ISBN 978-80-570-1256-6, s. 18.
2019 AFF PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANKO, Ján. Avian embryo - alternative animal model : [Vtáčie embryo - alternatívny animálny model] In: Interdisciplinary Toxicology. Bratislava : Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, 2019. ISSN 1337-6853, Vol. 12, suppl. 1 (2019), p. 28.
2019 AFF MALOVESKÁ, Marcela - DANKO, Ján - HUMENÍK, Filip - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - TELEKY, Jana - ČÍŽEK, Milan - MURGOCI, Adriana - Natalia - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Lymphatic drainage system in brain dura : [Lymfatický drenážny systém tvrdej pleny] In: Morphology 2019, 5 - 7 September, 2019, High tatras, Slovak Republic : Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-758-6, s. 45.
2019 AFF ČÍŽKOVÁ, Dáša - MURGOCI, Adriana - Natalia - CUBÍNKOVÁ, Veronika - DANKO, Ján - HUMENÍK, Filip - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - MALOVESKÁ, Marcela - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - TELEKY, Jana. Isolation of enriched microglia from rat neocortex : [Izolácia obohatenej mikroglie z neokorexu potkana] In: Morphology 2019, 5 - 7 September, 2019, High tatras, Slovak Republic : Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-758-6, s. 30.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content